GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Sosyal Teoride Temel Meseleler: Kuramlar ve Kavramlar

Hoca: Lütfi Sunar

Sosyal Teori modern toplumsal yapıyı anlamaya ve açıklamaya çalışan külliyatın ana bileşenlerini temsil eden bir disiplindir. Modern toplumu tarihsel ve siyasal bir bağlam dâhilinde ele almak ve dünya tarihi içindeki konumunu farklı bir bakış açısıyla değerlendirebilmek için Batılı modern klasik sosyal teoride temel meselelerinin eleştirel bir biçimde anlaşılmış olması gerekmektedir. Bu derste modern toplumun doğuş tartışmalarından yola çıkılarak eski ve yeni tartışmaları boyunca modernin anlam kümesi irdelenerek işe başlanacaktır. Akabinde doğal hukuk, sosyal sözleşme, birey, ahlak, öteki ve ilerleme gibi temel meseleler etrafında içinde bulunduğumuz dünyanın kök terminolojisi ve işleyişi anlatılacaktır. Bu derse devam eden öğrenciler toplumsal olgulara teorik bir bakış kazanacak ve modern toplumu hazırlayan düşünsel, sosyal ve siyasal ortamı eleştirel bir biçimde değerlendirebileceklerdir. Bu ders İLEM Toplum Çalışma Merkezi üyelerinin katkı ve katılımları ile zenginleştirilecektir. Ders ilerleyen zamanlarda çağdaş sosyal teoride temel meseleler konusu ile devam edecektir. İlerleyen dönemlerde ders kapsamında bir atölye oluşturulması ve çıktıların zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.

BAŞVURU FORMU

Programın Haftalık İzlencesi

1. hafta:

Toplumun Tarihine Giriş: “Genişleyen Toplumsallık”

2. hafta:

Modern Toplumun Bileşenleri

3. hafta:

Doğal Hukuktan Sosyal Sözleşmeciliğe [Thomas Hobbes]

4. hafta:

Birey ve Beden [John Locke]

5. hafta:

Bilim, Gerçeklik ve Naturalizm [Descartes & Newton]

6. hafta:

Ahlak Kuramları [David Hume]

7. hafta:

İlerlemecilik [Adam Smith]

8. hafta:

Öteki [Montesquieu]

9. hafta:

Seyahat ve Şarkiyatçılık [William Jones & J. S. Mills]

10. hafta:

Sömürgecilik, Emperyalizm ve Modern Şiddet [Alexis de Tocqueville]

11. hafta:

Endüstri Toplumu ve Endüstriyalizm [Saint Simon]

12. hafta:

Ulus ve Modern Devlet [Hegel]

13. hafta:

Devrim ve Direniş [Karl Marx]

14. hafta:

Zihniyet Dönüşümü: Kaderi Protesto ve Hayatın Akılcı Organizasyonu [Max Weber]

15. hafta:

Anomi ve Dayanışma [Emile Durkheim]

16. hafta:

Yüzyılın Dönümü: Modern Toplumun Krizi

Tarih Saat Yer
03 Kasım 2021 18:00 İLEM (Yüz yüze)
10 Kasım 2021 18:00 İLEM (Yüz yüze)
17 Kasım 2021 18:00 İLEM (Yüz yüze)
24 Kasım 2021 18:00 İLEM (Yüz yüze)
01 Aralık 2021 18:00 İLEM (Yüz yüze)
08 Aralık 2021 18:00 İLEM (Yüz yüze)
15 Aralık 2021 18:00 İLEM (Yüz yüze)
22 Aralık 2021 18:00 İLEM (Yüz yüze)
29 Aralık 2021 18:00 İLEM (Yüz yüze)
05 Ocak 2022 18:00 İLEM (Yüz yüze)
12 Ocak 2022 18:00 İLEM (Yüz yüze)
19 Ocak 2022 18:00 İLEM (Yüz yüze)
26 Ocak 2022 18:00 İLEM (Yüz yüze)
02 Şubat 2022 18:00 İLEM (Yüz yüze)
09 Şubat 2022 18:00 İLEM (Yüz yüze)
16 Şubat 2022 18:00 İLEM (Yüz yüze)