GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Sosyal Teori

Hoca: Haşim Koç

Teori kurmak ve sosyal olanı belirli teoriler nezdinde incelemek arasındaki münasebet sosyal bilimlerin anlaşılmasında, teorinin geçirdiği serencamı bilmeyi mutlaka gerekli kılmıştır. Bu gerekliliğin mucibince seminerde sosyal bilimlerin klasik dönem teorilerinden başlayarak kat ettiği evrelerin katılımcılarla birlikte tartışılması hedeflemektedir. Ele alınacak teorilerin pratik uygulamaları da tartışılarak söz konusu her bir teorinin önümüze serdiği imkân ve imkânsızlıklar irdelenecektir.

Tarih Saat Yer
15 Ekim 2011 12:30 İLEM