Sosyal Bilimlerde Yöntem

Bu seminerde öncelikle bilginin önemi, bilginin türleri, bilimsel bilginin mahiyeti ve ortaya çıkışı ele alınacaktır. Bilimsel bilgi­de yöntem ve yaklaşım sorunu, temel bilimsel yaklaşımlar ola­rak pozitivist, yorumcu ve bütüncü yaklaşımlar, pozitivist yakla­şıma yönelik eleştiriler ontolojik, teolojik, epistemolojik ve me­todolojik kabulleri itibariyle karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır

Tarih Saat Yer
16 Ekim 2010 11:00 İLEM