GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Şerhu’l-Ahlâki’l-‘Adudiyye / Müellifi Meçhul

Yazdıklarıyla 7/13. yüzyıl sonrası müteahhir dönem düşüncesi üzerinde önemli etkiler bırakan Adûduddîn el-Îcî’nin (ö. 756/1355) benzer etkiyi ahlâk alanında da yaptığı görülmektedir. Nitekim el-Îcî’nin yazdığı muhtasar ahlâk risalesi el-Ahlâku’l-‘Adudiyye tespit edilebildiği kadarıyla kendisinden sonra dokuz ayrı şerhe konu olmuştur.

Ahlâk-ı Adudiyye şerhlerinden birisi olan bu eserin, müellifi tespit edilememekle birlikte Timurlu devlet adamlarından Sultan Baysungur’a (ö. 837/1434) ithaf edildiği bilinmektedir. Ahlâk-ı Adudiyye şerhleri içerisinde tarihsel olarak ilk sıralarda yer alan eser, Timurlular döneminde Herat’ta kaleme alınması sebebiyle dönemine dair bazı hususiyetler barındırmaktadır. Diğer şerhlerle birlikte değerlendirildiğinde farklılıklar ve benzerliklerinin daha açık bir biçimde ortaya çıkacağı çalışma, Ahlâk-ı Adudiyye şerh geleneğinin bütünlüklü bir şekilde yorumlanması açısından önemli bir katkı olacaktır.


Özellikleri:

ISBN: 978-605-320-471-8

Çıkış Tarihi: Ağustos 2016

Yayınevi: Nobel Yayınları İLEM Kitaplığı

Sayfa Sayısı: 150

Tercüme/Tahkik:
Kübra Bilgin Tiryaki