Şefaattin Deniz

1972 yılında Safranbolu’da dünyaya geldi. Lisansını Gazi Üniversitesi, yüksek lisansını Kırıkkale Üniversitesi ve doktorasını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak nezaretinde “Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa’nın Vakıfları” üzerine tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik yaptı. Üstün zekalı ve üstün yetenekli öğrencilere yaklaşık sekiz yıl tarih eğitimi verdi. 2016’dan beri de Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü’nde görev yapmaktadır. Aynı zamanda üniversitenin yabancı öğrencilere Türkçe eğitim verdiği DİLMER’in müdürüdür. İran tarihine ilgisi doktora sürecinde başladı. İran’ın Kazvin şehrinde Farsça dil öğrenimi gördü. Kadim bir kültüre sahip İran’ı bir seyyah gibi baştan başa gezdi. 16. Yüzyıla ait Safevi ana kaynaklarından üçünü Dr. Hasan Asadi ile birlikte Farsçadan Türkçeye tercüme etti. Halen Safevi Tarihi ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Şefaattin Deniz’in bir çalışma alanı da XIX. yüzyıl Osmanlı vakıfları ve hazireleridir. Bu çerçevede Nusretiye, Çırağan, Ortaköy ve Sakız Mecidiye, Teşvikiye gibi Sultan II. Mahmud ve Sultan Abdülmecid’in yaptırdığı camilerin sosyal ve ekonomik tarihlerine dönük kitap bölümleri ve makaleler yazdı. Bir proje çerçevesinde Beşiktaş’ta bulunan ve XIX. yüzyılın hafızası olarak tanımladığı Yahya Efendi Dergahı Haziresi’ndeki 2.500 mezar taşını günümüz Türkçesine aktardı. En önemli telifi Osmanlı modernleşme döneminin aktörlerinden III. Selim’in reform sürecini birlikte yürüttüğü İzzet Mehmed Paşa üzerine yazdığı biyografisidir. İyi düzeyde Farsça, orta düzeyde İngilizce, temel düzeyde Fransızca ve İtalyanca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.