GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Râzî Okumalarına Giriş: Yöntem ve Meseleler

İslâm düşüncesi alanındaki çalışmalar büyük oranda müteahhirin döneme odaklanmaktadır. İslâm düşüncesi bakımından Fahreddin er-Râzî, bu dönemin en önemli simalarındandır. Bu durumda, genelde müteahhirin dönem düşüncesini ve metinlerini, özelde dönemin imamı kabul edilen Râzî düşüncesini ve metinlerini nasıl anlayıp anlamlandıracağımız, günümüz araştırmacılarının ve döneme ilgi duyanların önündeki en büyük problemlerdendir. Bu ders, İslâm düşüncesinin büyük dönüşüm geçirdiği 12 ve 13. yüzyıl düşüncesine ve yüzyılın en etkili isimlerinden Râzî düşüncesine giriş mahiyetindedir. Bu çerçevede ilkin Râzî’nin devraldığı miras, entelektüel ağı ve eserlerinin muhteva, nitelik ve kronolojisi üzerinde durulacak, ardından 12 ve 13. yüzyıl düşüncesinin ve Râzî düşüncesinin anlaşılmasına örneklik teşkil edecek meseleler, metinler üzerinden incelenecektir. Bu meseleler, kelam, felsefe ilişkilerinin ve ayrım noktalarının da takip edilebileceği şekilde organize edilecek, böylece dönemin ana yönelimlerinin tespitine çalışılacaktır. 12. yüzyıl sonrası İslam düşüncesine ait metinlerin büyük oranda dolaşıma sokulmamış fikirler içerdiği göz önüne alındığında ders, söz konusu dönemle ilgili yeni çalışmalara teşvik olma umudunu da taşımaktadır.

Tarih Saat Yer
15 Mart 2018 18:00 İLEM
22 Mart 2018 18:00 İLEM
29 Mart 2018 18:00 İLEM
05 Nisan 2018 18:00 İLEM
12 Nisan 2018 18:00 İLEM
19 Nisan 2018 18:00 İLEM
26 Nisan 2018 18:00 İLEM
03 Mayıs 2018 18:00 İLEM