GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Ritüellerle Görünen Kimlikler: Türkiye'de Caferi Cemaati

Konuşmacı: Ayşen Baylak

Türkiye’deki Caferi cemaatinin genelde Muharrem ayında ve özelde de Aşura gününde gerçekleştirdikleri yas merasimlerine odaklanan çalışma, kamusal alanda özellikle 1980 sonrasındaki dönemde görünür hale gelen Caferi cemaatine eğilmektedir. Osmanlı’dan günümüze Türkiye’de Caferi kimliğinin ve Muharrem merasimlerinin tarihsel anlatısının ardından,  Muharrem ve Aşura hakkındaki metinlere ve anlatılara ve bilhassa son yirmi yıldır kamusal alanda sunulan halka açık yas törenleri ele alınmıştır. Saha çalışmasına dayanan bulguların karşılaştırmalı bir eleştirel çözümlemesinden sonra temel tartışmalar, Muharrem anma törenlerinin cemaatin kolektif dini kimliğini ve kamusal dindarlığını nasıl temsil ettiğini ve bunun inanç ve pratikleri konusunda yeniden eklemlenen “otantik” söylemle nasıl yeniden yorumlanıp biçimlendirildiğini açıklama ekseninde gelişmiştir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
30 Kasım 2013 16:00 17:30 İlmi Etüdler Derneği