GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Özkan Gözel

1997’de Marmara Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’nü (Fransızca) bitirdi. 1999’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden « Althusser’de İdeoloji Kuramı » başlıklı Yüksek Lisans teziyle mezun oldu. 2001’de ODTÜ’de başladığı Felsefe Doktorası’nı 2009’da Galatasaray Üniversitesi’nde « Levinas’ta Başkalık ve Anlam » başlıklı teziyle tamamladı. Ağırlıklı olarak « Kendilik Ontolojisi » diye adlandırdığı alanda araştırmalar yapmakta olup ilgi alanları arasında ontoloji, metafizik, çağdaş felsefe, fenomenoloji, etik, tasavvuf, teknoloji ve sanat yer almaktadır. Hâlen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesidir. Telif eserleri şunlardır: Hızır ile Musa (2011, İnsan; 2014, Profil) ; Varlıktan Başka. Levinas’ın Metafiziğine Giriş (2011, İthaki ; 2018, Ketebe); Levinas (2012, Say); Öznenin Hakikat Kaygısı (2017, İz); Kendi İçine Düşmek (Ketebe, 2018); Kelimeler İçindeyim (Şûle, 2019)