GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Osmanlı Şiir Estetiği

Hoca: Berat Açıl

Edebiyat başta olmak üzere birçok sanat alanı doğrudan ya da dolaylı bir şekilde estetikle ilgilidir/ilgilenir. Tüm edebiyatlar gibi Osmanlı edebiyatını da layıkıyla anlamak dayandığı estetik temelleri araştırmayı ve anlama çabasını gerekli kılar.  Bu anlamda İslam edebiyatlarının bir kolu olarak addedilebilecek Osmanlı edebiyatının estetik anlayışını anlamak ve aktarmak bu okuma grubunun temel amaçlarından biridir. Okuma ve tartışmalarda, Yunanî, İslamî ve Osmanlı bakış açılarının estetik noktasında benzerlik ve farklılıklarını temsil eden biçim, işlev itikat, mucize ve zorunluluk gibi temel kavramlar üzerinde durulacaktır. Bu kavramlardan yola çıkarak mezkûr geleneklerin temel özellikleri estetik sahasında irdelenecek ve Osmanlı edebiyatının estetik anlayışı resmedilmeye çalışılacaktır.

Tarih Saat Yer
09 Mart 2017 İlmi Etüdler Derneği
13 Nisan 2017 İlmi Etüdler Derneği