GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Orta Doğu Siyasetinde Güncel Meseleler

Bu atölye kapsamında Orta Doğu’da yaşanan güncel gelişmeleri etkileyen dinamikler başta olmak üzere bölgedeki ana aktörler ve siyasal yapılar üzerine analiz ve tartışmalar gerçekleştirilecektir. Bölgedeki gelişmelerin küresel siyaseti doğrudan etkilemesi ve uluslararası aktörler arasındaki ilişkilerde belirleyici rolü, süreçlerin daha derinlikli şekilde ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda başta Filistin Meselesinin geleceği olmak üzere onuncu yılını tamamlayan Arap dünyasındaki halk devrimlerinin evirildiği durum atölyenin başlıca odak konuları olacaktır. Ayrıca Orta Doğu’nun mevcut siyasal ve sosyal dinamiklerini doğrudan etkileyen etnik ve dini gerilimlerin yanı sıra göç ve güvenlik gibi temel başlıklar da atölyede tartışılacak alanlardandır. Buna ek olarak, Türkiye’nin bölgeye yönelik siyasetinin yanı sıra Orta Doğu ekseninde küresel ve bölgesel aktörlerle kurduğu ilişkiler de atölye kapsamında incelenecek ve Türkiye’nin bölgeye yönelik gelecek vizyonu kapsamında ne tür stratejilerin hayata geçirilebileceği konusu katılımcılarla birlikte değerlendirilecektir.

Tarih Saat Yer
01 Ekim 2021 18:30 İLEM