GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Ölüm Ritüelleri ve Beğeniler: Beden, Estetik ve Sınıflar

Konuşmacı: Adem Sağır

Bu sunum, başlangıcında ölüm ritüellerinde beğeni değişimlerinin betimlenmesi üzerine kurulmuştur. Arkasından ölümün toplumsal biçimlerinin analizi ve değerlendirilmesini kapsamaktadır. Yaşamdan önce ölüm vardı demek, aynı zamanda ölümün fiziksel çekilmeden çok toplumsal köklerine kadar kendini salıvermiş bir gerçeklik olduğuna gönderme yapmaktır. Bu, aynı zamanda evrende varolan her şeyin ölümden doğduğuna da işaret eden dolaylı bir anlatımdır. Burada ölüm üzerinde aktarılacak bilgiler, temelde geleneksel moderne geçişte yaşanan değişimlerin izlerini sürmek bağlamındadır. Bu izler, “beden ve estetik” ana başlığında, “moda”, “mezarlık”, “ritüeller”, “meslekler/uzmanlıklar” ve “sınıf” alt başlığında takip edilmiştir. Mermer modasından mezarlıkların organizasyonuna, ritüelllerde kullanılan araçlardan kimliksel farklılıklara kadar birçok gösterge, sunum içeriğinde aktarılmaya dönük kullanılmıştır. Fotoğraflarla da desteklenmesi tasarlanan çalışmada kullanılan alt başlıklar, aynı zamanda değişen zihni tutumların izlerini yansıttığı için de dikkate değer kabul edilmiştir. 

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
06 Şubat 2016 17:00 İLEM Konferans Salonu