GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Okumanın Anlamı ve Eleştirel Okuma

Descartes, iyi kitaplar okumanın, geçmişin en ünlü zihinleri ile sohbet etme ve yazarların en önemli düşüncelerini bize açtıkları bir sohbet olarak nitelendirmektedir. Ancak Descartes’in övgü ile bahsettiği iyi metinler düşüncenin temellerine dair heyecan verici olsa da aynı zamanda zorlukları da vardır. Çünkü iyi metinlerdeki düşünceyi açığa çıkartabilmek ve yazar ile sohbeti mümkün kılabilmek, metnin argümanına yönelik bir çözümlemeyi zorunlu kılmaktadır. Metinler bir probleme çözüm getirmek ya da onun üzerine düşünmek için yazıldığından, metni meydana getiren temel dayanak olan probleme yönelik ana bir iddiayı ortaya atar. Ana iddianın da öznel bir tecrübeden veya düşünceden ibaret olmayıp nesnel olabilmesi de ancak argümana tabi tutulması ile mümkündür. Bu halde argüman, bir iddianın gerekçelendirmesini mümkün kılan akıl yürütme dizisi olarak tanımlanmalıdır. Bu bağlamda eleştirel okumak, kitabın argümanını ortaya çıkartıp, gerekçelendirmeye çalıştığı ve yazarın üzerine düşündüğü problematiği görebilmek demektir. Atölye kapsamında metnin argümanının nasıl çözümlenmeye tabi tutulacağı, çözümlenen argümandan problematiğe nasıl geçiş yapılabileceğine yönelik yetkinlik edinme hedeflenmektedir.

Program Öncesi Gerekli Görülen Ön Okuma

1- E.F. Schumacher, Aklıkarışıklar İçin Kılavuz, Küre Yayınları

Tarih Saat Yer
13 Temmuz 2020 14:00 İLEM