GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Nostaljik Melankoli: In The Mood For Love

Hoca: Eyüp Al

Film değerlendirmesi genel itibariyle hikâyenin ön plana çıkartılması ile gerçekleştirildiği için bir filmin anlatısının fark edilememesi problemine neden olmaktadır. Bu durum aynı zamanda sinemaya yönelik anlatının özgün imkânlarının gözden kaçırılmasına da yol açmaktadır. Bu sebeple atölyede Kar Wai Wong’un In The Mood For Love (Aşk Zamanı) filminin “biricik”liğinin fark edilmesi adına anlatısı üzerine bir çözümleme çabası gerçekleştirilecektir. Yoğun melankoli ile bezenmiş olan film, yönetmenin ifadesi ile “geçmişte kalmış bir döneme ve kaybolan aşka selam” sözü ile tasvir edilmekte ve başından sonuna kadar nostaljik bir anlatıma bürünmektedir. Filmin incelenmesinde nostalji unsuru ön plana çıkartılmakla birlikte iki ana karakterin birbirlerine yönelik çekimlerinde müzik ve mekân gibi biçimsel unsurlar da anlamın ve anlatının inşasında önem kazanmaktadır. Atölyede filmin merkezi temasını oluşturan “aşk”ın anlatının tüm unsurları ile nasıl dile getirildiğinin bir çözümlemesi yapılacaktır. Bu sebeple kamera açıları, mekânın düzenlenmesi, müzik gibi mizansene dayalı unsurlar ile dramatik ilerlemeden ve teleolojik anlatımdan yoksun filmin melankoli duygusunu nasıl kurguladığı ele alınmış olunacaktır.

Tarih Saat Yer
14 Temmuz 2021 12:30 İLEM