GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Mâverâünnehir Hanefî Usûl Eserlerinde Sünnet Anlayışı

Konuşmacı: Zübeyde Özben

Bu sunumun konusu, fıkıh usûlü eserleri çerçevesinde Hanefî mezhebinin sünnet, hadis ve haber konuları ile ilgili yaklaşımlarının tespiti ve mezhebin bu hususta kendi içinde geçirdiği değişim ve gelişimi takip etmektir. Mâverâünnehir bölgesi ve hicrî V.-VIII. asırlar arasındaki dönem, konunun sınırlarını oluşturmaktadır. Hanefî mezhebi, ilgili bölge ve dönemde önemli bir gelişim sağlamış ve bazı dönüşümler geçirmiştir. Bu dönem ve bölge çerçevesinde bakıldığında Hanefî mezhebinin sünnet anlayışı açısından da tek düze bir yaklaşıma sahip olmadığı ve farklı yönelimleri barındırdığı görülmektedir. Hanefî mezhebinin usul eserlerinin ilgili konuları bağlamında mukayeselerin yapılacağı bu sunumda farklılaşmaların hangi konularda yoğunlaştığı ve bu farklılaşmaların sebepleri üzerinde durulacak, değişimlerin hangi çizgileri takip ettiği sorusunun cevabı aranacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
08 Aralık 2018 16:00 İlmi Etüdler Derneği