Mustafa Ali Minarlı

Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. Aynı bölümün siyaset ve sosyal bilimler programında “Çokkültürlü Yurttaşlık Bağlamında Türkiye'de Mikro Dinsel Cemaatlerin Kimlik Problemi” başlıklı çalışma ile yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bilim Dalı’nda “İletişimsel Bir Ortam Olarak Sosyal Medya ve Demokrasi” başlıklı çalışma ile doktora derecesini aldı. Siyaset teorisi ve iletişim bilimleri disiplinlerinin kesişim kümesi olarak ifade edilebilecek demokrasi, kamusal alan ve sosyal medya temalarıyla ilgilenmektedir.