GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Müslüman Toplum Teorisi: Mukaddime Okumaları

Hoca: Lütfi Sunar

Bugün entelektüel/akademik camia İbn Haldun ismine ciddi bir yakınlık kesbetmiştir. Çeşitli vesilelerle, sosyologlar, iktisatçılar, tarih felsefecileri, benzer şekilde gelenekçiler, liberaller, Marksistler ve Arap milliyetçileri İbn Haldun’un kendilerinin olduğunu iddia etmişleridir. İbn Haldun hakkında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak neredeyse bir gelenek halini almıştır. Onun fikirleri önde gelen modern sosyal bilimcilerin fikirleriyle karşılaştırılmış ve ilmi çalışmaları batılı bilimlerle ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Bunun neticesinde onun Mukaddime’si pek çok ilmin ve kavramın öncülü olarak ilan edilebilmiştir. Gerçekte böyle karşılaştırmalar, bu eserdeki fikir, model ve teorilerin anlaşılmasına farklı boyutlar katsa da bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlardan en önemlisi İbn Haldun’u bugünün gündemi içerisine yerleştiren anakronik bir okuma biçimidir. Halbuki İbn Haldun’u değerli yapan ve eserlerini yüzyılları aşan ilmi bir klasik haline getiren tam da onun çağının bir tanığı ve vaktinin bir ilim adamı olmasıdır. Ayrıca o eserlerini bir ilmi gelenek ve sistematik bir birikimler ağı içerisinde vermiştir ve dolayısıyla ancak bu çerçevede anlaşılabilir. Bu atölyede Mukaddime’deki temel kavramlar çerçevesinde günümüz sosyal, siyasal ve iktisadi meselelerini ele alabilecek bir eleştirel okuma çabası söz konusu olacaktır. Atölye katılımcılarından ele alınan kavramları farklı alanlarda güncel sorunlara uyarlayacak çalışmalar gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

Tarih Saat Yer
05 Eylül 2015 09:30 İLEM