Modernitenin Kökenleri ve Oluşumu

Modernite, üzerinde bulunduğumuz dünyanın, 16.yüzyıl sonrası yaşadığı tarihsel dönüşümü ifade eder. Bu tarihsel dönüşüm neticesinde dünyanın varoluşundan 16.yüzyıla kadar yaşanan kadim uygarlıkların yaşam alanı yavaş yavaş ve neredeyse tümüyle değişime uğramıştır. Bu değişim beraberinde, insanın ve insanlığın eşyaya, Tanrı’ya, tabiata, olgulara, dünyaya ve insana dair algısında da değişim gerçekleştirmiştir. Bu sebeple modernitenin kökenleri ve oluşumu, günümüz dünyasını anlamak açısından incelenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu seminer kapsamında modernitenin kaynakları ve gelişimi ele alınacak, modern toplum ve siyasetin ana özellikleri Rönesans, Reform, hümanizm, bilimsel düşüncenin dönüşümü, aydınlanma, sömürgecilik, Sanayi Devrimi, Fransız Devrimi ve emperyalizm çerçevesinde sunulacaktır.

Tarih Saat Yer
26 Ekim 2017 12:30 İLEM