GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Modern Felsefede Metafizik Sorunlar - Descartes, Kant -

Felsefe yapmanın modern biçimi söz konusu olduğunda ilk akla gelen isimin Descartes olmasının nedeni “cogito ergo sum” ile felsefenin temeline “ego”yu yerleştirmiş olmasıdır. Dolaysız bir bilme olarak görünün akli formu üzerinden “ego”nun kesinliğini inşa eden Descartes’ın aksine Kant için esas soru “Neyi bilebiliriz?”dir. Problemin bilginin kesinliğinden, neyin bilinebilir olduğuna dönüşmesinin nedeni Kant’ın görüyü akli olarak değil hissetmeye tabi olarak düşünmesinden kaynaklanmaktadır. Kant’ın probleme yönelik bu yeni yaklaşımı metafiziğin bir bilim olarak kurulması amacıyladır. Kant’ın yeni yaklaşımı Descartes’in oraya koyduğu bilgi teorisini sorunlu bir hale getirmektedir. Descartes ve Kant arasındaki bahsedilen gerilimler atölyenin temel konusunu teşkil edecektir. Bu amaç için Descartes’in Felsefenin İlkeleri ve Kant’ın Saf Aklın Kritiği metinleri merkeze alınarak filozofların ilgili diğer metinleri de okunacaktır. Atölyenin sonunda da öğrencilerin Descartes ve Kant arasında bahsedilen gerilim bağlamında metinler yazması beklenecektir.

Tarih Saat Yer
01 Eylül 2020 18:00 İLEM