Mesut Koçak

1984 yılında Yozgat’ta dünyaya geldi. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 2011 yılında “Ahmet Midhat Efendi’nin Ahmet Metin ve Şirzad Romanında Tanzimat İdeolojileri” başlıklı tezi ile Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nden yüksek lisans derecesi aldı. Çeşitli özel eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 2015 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde çalışmaya başladı.