GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Merve Akkuş Güvendi

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde, yüksek lisansını ise İstanbul Şehir Üniversitesi Modern Türkiye Çalışmaları Bölümünde “Türkiye’de Aile Politikaları” üzerine tamamladı. 2005-2012 yılları arasında bir eğitim danışmanlığı firması olan EDAM (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi)’da araştırma asistanı olarak çalıştı. Bu süreçte Sivil Toplum Dergisi, İş Ahlâkı Dergisi, T.C Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Aile Eğitim Programı Materyal Geliştirme Çalışmalarında proje asistanı olarak katkı verdi. 2013-2019 yılları arasında ise İLKE Vakfında araştırmacı olarak çalıştı. Hâlihazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmakta, aynı üniversitede doktora çalışmasına devam etmektedir. Toplumsal değişim, tabakalaşma, eşitsizlik ve aile politikaları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir