Melek Yıldız Güneş

2007 senesinde başladığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2011 yılında mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi’nin İslâm Felsefesi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. Haziran 2015 tarihinde tamamladığı “Darülfünun’da Ahlâk Dersleri Programlar-Ders Notları-Hocalar” başlıklı tezle yüksek lisans eğitimini tamamladı. Hâlihazırda doktora eğitimine devam etmektedir.