GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Mekan ve İnsanıyla Sivas

Konuşmacı: Salih Şahin

Salih Şahin, yıllarca Osmanlı Arşivi belgelerinden yaralanarak yapmış olduğu çalışma ve araştırmalarını Mekân ve İnsanıyla Sivas kitabında okuyucularına sunmuştur.

Osmanlı Devleti zamanında önemli bir vilayet merkezi olan ve zengin bir medeniyet birikimine sahip olan Sivas, coğrafî konumu ve siyasî yönü ile de Anadolu'nun kalbi durumundadır.

Şahin’in bu kitabında, Türk-İslam medeniyetine beşiklik etmiş bir Anadolu şehri olan Sivas’ın 800 yıllık geçmişine gidilerek, nüfus ve demografisi incelenmiş ve elde edilen veriler tablolar halinde gösterilmiştir. Kitapta, özellikle tarihimizde modern anlamda ilk nüfus sayımından (Sultan II. Mahmud dönemi) 1826 yılında kaldırılan Yeniçeri Ocağı'nın yerine kurulan ordunun asker ihtiyacını karşılamak ve devletin alacağı vergi miktarı hakkında bilgi sahibi olmak için yalnız erkek nüfusun sayılması gibi detaylar belirtilerek, bu sayımlar çerçevesinde şehrin 58 mahallesi bağlamında demografik bilgilere (dini ve sosyal müesseseleri, mekteb ve medreseler,  imam ve muhtarlar vs.) yer verilmiştir. Ayrıca bu mahallelerde yaşayan Müslim erkek nüfus tek tek,  hanesi  ve sırası belirtilerek adı,  görevi,  yaşı, sanat ve mesleğiyle ilgili bilgiler de  belirtilmiştir.

Sunum kapsamında şehirde sosyal, ekonomik, eğitim, sağlık, basın, güvenlik ve dini hayatın tarihsel durum ve gelişimi belgeler çerçevesinde ele alınmış, sahip olduğu maddi ve manevi dinamikler belgelerle ortaya konularak tarihi süreç gözden geçirilmiştir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
25 Mayıs 2014 16:30 18:00 İlmi Etüdler Derneği