GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Mehmet Bulğen

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni 2003 yılında bitirdi. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelâm Bilim Dalında yaptığı “Reenkarnasyonla İlişkilendirilen Ayetlerin Değerlendirilmesi” isimli tezle tamamladı (2005). Bir süre Milli Eğitim Bakanlığı’nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenliği yaptıktan sonra 2012 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalına öğretim görevlisi olarak atandı. Aynı yıl "Kelâm Atomculuğunun Günümüz Kozmolojisi Açısından Değerlendirilmesi" isimli tezini başarıyla savunarak Doktor ünvanı aldı. İlk post doktora çalışmasını Kanada, McGill Üniversitesi Institute of Islamic Studies’de “Criticisims of Atomism In Classical Islamic Thought” isimli araştırmayla yaptı. 2017 yılında doçent oldu. İkinci Post doktora çalışmasını ise Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Syracuse Üniversitesinde “The Kalam Cosmological Arguments and Kant’s Antinomies of Reason: A Critical Assessment” adlı araştırmayla yaptı (2019). Halen Marmara Üniversitesi Kelam Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.