GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Medya ve Toplum

Bu seminerde bir enformasyon üretim kurumu olarak medyanın modern toplum yapılanmasındaki konumunun anlaşılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda medyanın işlevi, işleyişi, etkili ve belirleyici iç ve dış aktörleri, tarihsel seyir içinde geçirdiği önemli değişimler, internet ve yeni medya gibi temel konular etrafında kitle, hedef kitle, kitle iletişimi, tüketim toplumu, medya dili vb. medya ve iletişim araştırmalarıyla ilgili çerçeveyi de verecek olan temel kavramlar ele alınacaktır.

Tarih Saat Yer
02 Mart 2012 12:30 İLEM