Mahmut Hakkı Akın

1981 yılında Karaman’da doğdu. 2003 yılında Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında yüksek lisansını “Sosyolojide Yöntem Sorunu Olarak Anlama ve Açıklamanın Sınırları” başlıklı tezle, 2009 yılında doktorasını "Siyasal Toplumsallaşma Sürecinde Gençlik: Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma" başlıklı teziyle Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Ana Bilim Dalında tamamladı. Sosyoloji alanında 2013 yılında doçent ve 2018 yılında profesör olan Mahmut Hakkı Akın, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinde akademisyen olarak çalışmıştır. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir.