GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Mehmet Ali Büyükkara

1967 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Ali Büyükkara, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1990). Yüksek lisansını aynı üniversitede Hadis bilim dalında (1993), doktorasını ise Edinburgh Üniversitesi’nde mezhepler tarihi alanında tamamladı (1997). Yurda dönüşünde göreve başladığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör oldu. Dekan yardımcılığı, Üniversite Senatörlüğü ve Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2009’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2012’de ise İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi kadrosuna katıldı. Halen bu kurumda dekanlık görevini yürütüyor. Çalışmalarını klasik kelâm okullarının yanısıra Şiîliğin tarihi, düşüncesi ve günümüzdeki durumu, bugünkü selefîlik, çağdaş İslami hareketler ve akımlar, din-siyaset ilişkisi konuları üzerine yoğunlaştıran Büyükkara’nın, alanında yerli ve yabancı dilde yaptığı çeşitli yayınları bulunmaktadır.