GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Kuşeyri Risalesi: Tasavvufun Tarihsel Hafızasına Giriş III

Hoca: Nedim Tan

Bu okuma grubunda Kuşeyrî Risâlesi’nin yazıldığı XI. yüzyıl ortalarından günümüze kadar tasavvufu kavram düzeyinde anlamlandırmak ve diğer dinî ilimler karşısında konumlandırmak isteyenlerin başvurduğu bir eser niteliği kazanmasının tarihsel sebepleri incelenecektir. Klasik dönemde tasavvufa gerek içeriden gerekse dışarıdan bakanların ilgisini çeken ve büyük ölçüde onayını alan bir eser olarak Kuşeyrî Risâlesi, modern dönemde de okuyucu bulmuş, hem akademik düzeydeki arayışlar hem de irşad hizmetlerinin pratik amaçları çerçevesinde farklı söylemleri taşıyabilen içeriğiyle çeşitli okumalara tabi tutulmuştur. Okuma grubunun amacı, klasik dönemde tasavvufî hafızayı gerekçelendiren ve modern dönemdeki tasavvufa dönük söylemleri besleyen yönleriyle Kuşeyrî Risâlesi’ni inceleyerek ilgili literatürü karşılaştırmalı ve eleştirel bir metotla değerlendirmektir. Gerek kronoloji gerekse problematik açıdan okunacak olan Kuşeyrî Risâlesi, kaynaklarının ve etkilerinin tespitine odaklanarak değerlendirilecek, dolayısıyla tasavvufî hafızaya katkısının düzeyleri ve ürettiği etkileşim bağlamında incelenecektir.

BAŞVURU

Program öncesinde gerekli görülen ön okumalar

1. Ahmet T. Karamustafa, Tasavvufun Oluşumu, çev. Nagihan Doğan, İstanbul 2017.

2. Rkia Elaroui Cornell, Rabi‘a From Narrative To Myth –The Many Faces of Islam’s Most Famous Woman Saint Rabi‘a al-‘Adawiyya, London 2019.

Programın Haftalık İzlencesi

1. hafta

Kuşeyrî Risâlesi’nin sûfîlerin hal tercümelerini konu alan kısmı.

2. hafta

Kuşeyrî Risâlesi’nin sûfîlerin hal tercümelerini konu alan kısmı.

3. hafta

Kuşeyrî Risâlesi’nin sûfîlerin hal tercümelerini konu alan kısmı.

4. hafta

Kuşeyrî Risâlesi’nin elfâz bölümüne giriş.

5. hafta

Kuşeyrî Risâlesi’nin elfâz bölümüne giriş.

6. hafta

Kuşeyrî Risâlesi’nin elfâz bölümüne giriş.

7. hafta

Kuşeyrî Risâlesi’nin elfâz bölümüne giriş.

8. hafta

Kuşeyrî Risâlesi’nin elfâz bölümüne giriş.Tarih Saat Yer
17 Ekim 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
24 Ekim 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
31 Ekim 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
07 Kasım 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
14 Kasım 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
21 Kasım 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
28 Kasım 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
05 Aralık 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği