GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Küresel Güvenlikten Küresel Tahakküme

Konuşmacı: Berdal Aral

Bugün İslam dünyasının hemen her yanı maalesef ateş altındadır. Yabancı işgaller ve askerî müdahaleler, iç savaşlar, terörizm, askerî darbeler, insan hakları ihlalleri ve topraklarından göç etmek zorunda bırakılan milyonlar, Müslüman dünyada barış, huzur ve güvenlikten söz etmeyi âdeta imkânsız kılmaktadır. En önemli varlık nedeni 'uluslararası barış ve güvenliği sağlamak' olan Birleşmiş Milletler örgütü ise, en azından İslam dünyası bağlamında yükümlülüklerini yerine getirmekten uzaktır. Öte yandanMüslümanların, özne olarak, yaşadıkları sorunları, önceliklerini ve beklentilerini ifade etmeleri, onlar açısından hem bir hak hem de sorumluluk teşkil etmektedir. Küresel Güvenlikten Küresel Tahakküme böyle bir kaygının ürünü olarak kaleme alınmıştır. Kitabın yazarı Berdal Aral ile gerçekleştirilecek olan bu söyleşide kitap üzerinden Birleşmiş Milletlerin İslam Dünyası'na yönelik tavrını konuşacağız.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer