GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Klasik Dönem Kelâmının Mantıksal Yapısı

Bu seminerde mütekellimûn tarafından kullanılan istidlâl biçimlerinin sistematik analizi yapılarak, klasik dönem kelâmının nasıl bir mantıksal yapıya sahip olduğu ortaya konulmaya çalışılacaktır. Klasik dönemde mütekellimûnun Aristotelesçi mantığı kullanmadıkları gerçeği, kuşkusuz, onların mesâilini kanıtlamada mantıksal formlara sahip olmadıkları anlamına gelmez. İşte bu seminerde klasik dönem kelâm metinlerinde yer alan çıkarımlar, mantık disiplinin kuralları ışığında tahlil edilerek kelâm ilminin ne türden bir mantıksal yapıya sahip olduğu tespit edilecektir. Seminerlerin nihai amacı kelâmda kullanılan kanıtlama biçimlerinin geçerlilik ve doğruluk koşullarını ne ölçüde yerine getirdiğini tespit etmek, böylece kelâmî mesâilin dayandığı öncüllerin epistemik kalitesini test etmeye yarayacak bir metodolojiyi inşa etmektir.

Tarih Saat Yer
09 Mart 2017 İlmi Etüdler Derneği
27 Nisan 2017 İlmi Etüdler Derneği