GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Nur Zengin

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde (2014), yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Endülüslü Fakîh İbn Abdilberr en-Nemerî ve el-Kâfî fi'l-Fıkh İsimli Muhtasarı” başlıklı teziyle tamamladı (2017). Aynı enstitüde doktora çalışmalarına devam etmektedir. 2020-2022 yılları arasında İslam Düşünce Atlası’nın 2. Edisyonu çalışmalarında koordinatör yardımcılığı görevini yürüttü. Halihazırda İLEM’de projeler sorumlusu olarak görev yapmaktadır.