GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Kentsel Müdahaleler Açısından İstanbul

Konuşmacı: Murat Şentürk

İlmi Etüdler Derneği'nin akademik çevresindeki araştırmacılar tarafından hazırlanan tezlerin akademik dolaşıma sokulmasına katkıda bulunmak, tez yazarının edindiği tecrübe ve bilgiyi paylaşmak amacıyla düzenlediği İLEM Tez Sunumları Murat Şentürk'ün sunumuyla devam etti. Şentürk, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi'nde hazırladığı 'Kentsel Müdahaleler Açısından İstanbul' başlıklı doktora tezini paylaştı.

Şentürk bu tezde, 1980 sonrasında siyasetin İstanbul'a nasıl, neden ve hangi araçlarla müdahale ettiğini ve bunların kentte meydana getirdiği dönüşümleri incelemiştir. Kentsel müdahaleler kapsamında, iktidarların kentsel toplumsal hayatı etkileme kapasitesine sahip olan konuta yönelik kentsel müdahaleler, üretim ve ticaret mekânlarına yönelik kentsel müdahaleler ve kamusal mekânlara yönelik kentsel müdahaleler gibi üç temel alanda aldığı kararları ve yaptığı uygulamaları değerlendirmiştir. Bu müdahaleleri ortaya çıkarmak için nitel araştırma yöntemi kapsamında derinlemesine mülakat, doküman inceleme teknikleri kullanmıştır. İstanbul'a yönelik kentsel müdahalelerin temel amaçları Şentürk'e göre şu şekilde özetlenebilir: Yıkımın estetiği, inşanın cazibesi, siyasetin gücü. Müdahalelerde bu ortak tema yer alırken kente verilecek kimlik konusunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
21 Aralık 2011 17:00 18:30 İlmi Etüdler Derneği