GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Kent ve Siyaset Okumaları

Hoca: Alev Erkilet

Sosyolojik perspektiften bakıldığında kent, yalnızca binalardan oluşan fiziki bir yapı değil; aynı zamanda toplumsal değerlerin ve tabakalaşmanın da gösterenidir. Medeniyetlerin izini taşır, kendisini yeniden ve yeniden üretir. Günümüzde temel siyasal tartışmalar kentsel müdahaleler üzerinden yürümektedir. Kent ve Siyaset Okumaları dersinde, kentsel çöküntü, soylulaştırma, kentsel ayrışma, tecrit ve dışlama, dönüşüm, kent hareketleri gibi kavramların bugünün İstanbul’undaki izdüşümleri üzerinde durulacak ve kent ile değerler, sınıflaşma ve siyaset arasındaki ilişki, kentsel yaşamın farklı boyutları üzerinden izlenmeye çalışılacaktır. Katılımcılardan okumaların yanı sıra, önerilen görselleri izlemeleri ve en azından bir tematik geziye katılmaları beklenmektedir.

Tarih Saat Yer
22 Şubat 2014 09:30 İLEM