Karşılaştırmalı Klasik Metin Okumaları

Seminerde İmam Fahreddin Razi’nin “Mefatihul Gayb” isimli tef­sirinin girişi, bu girişi takip eden “İstiaze” ve “Besmele” tefsiri ve Fatiha suresinden seçilen bazı bölümler okunacaktır. Razi tefsi­ri, İslam ilim-irfan geleneğiyle bu geleneğin ana kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in irtibatını kuran tefsirlerin en önemlilerinden biridir. Tefsirde İslam düşüncesinde dil, metafizik ve dinî ilimler alanında geliştirilen çeşitli teori ve düşünceler ayetler bağlamın­da yer bulmuştur. Metin okunurken metnin İslam düşüncesin­deki referansları ortaya çıkarılacak ve yeri geldikçe Batı düşün­ce geleneği ile mukayese yoluna gidilecektir. Seminer “bir me­tin okuma”sı olduğundan metne bağlılık ve tartışmaların metin merkezinde yürütülmesi esas olacaktır.

 

Tarih Saat Yer
23 Mart 2011 09:30 İLEM