Karşılaştırmalı Felsefe – Bilim Tarihi Okumaları

Tarihî süreçte insanoğlunun varlık - bilgi - değer ekseninde, Tanrı - Evren - İnsan ve üçü arasındaki ilişkileri ele alış ilkeleri ve yöntemleri incelenecektir. Bu çerçevede dizgeli bilginin, felsefe-bilimin varlığa gelebilmesi için gerekli iç ve dış şartlar; tarihî bağlam ile nazarî lisanın ilişkileri; siyasî, iktisadî ve ictimaî yapı ile bilginin moral zemini gibi pek çok nazarî konu ele alınacaktır. Bu nazarî ele alışta, Mezopotamya'dan başlayarak Yunan üzerinden devam eden ve İslam ile süren, Batı Avrupa'da yeni bir renk kazanan kadim Batı medeniyet-kültür havzaları ile Eski İran, Hint ve Çin Doğu medeniyet-kültür havzaları arasındaki karşılıklı ilişkiler, bilginin dolaşımı ve etkileşimi açısından tartışılacaktır. Nazarî çerçeve, bilim dallarının teknik tarihi dikkate alınarak örneklendirilecektir. Böylece takipçiler felsefe-bilim tarihinin farklı medeniyet-kültür havzalarındaki oluşum, gelişim ve etkileşimini, bilim dalları örneğinde, karşılaştırmalı ve bütüncül bir bakış içinde tespit etmek imkânına sahip olacaktır.

Tarih Saat Yer
21 Ekim 2016 İlmi Etüdler Derneği
09 Aralık 2016 İlmi Etüdler Derneği