Kapitalist Dünyanın Yansımaları ve İktisadi Zihniyet Meseleleri

İnsanlığın iktisadi refahını artırma amacı güden İktisadi Sistemler ve özellikle Liberal Kapitalizmin toplumlar ve insanlar üzerindeki etkilerini ortaya koymak, bu felsefeyi arka planı ile birlikte ele alarak; geleceğe projeksiyon yapmak.

Tarih Saat Yer
07 Mart 2009 11:00 İLEM