GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Kamu Yönetimi Açısından Kentsel Dönüşüm

‘Kentsel dönüşüm’ bugün kentlerle ilgili çalışanların en çok üzerinde durduğu konuların başında gelmektedir. Bunun sebebi bugün kentlerimizin büyük bir dönüşüm içinde olmalarıdır. Diğer taraftan dönüşüm sadece bugüne has bir olgu değildir. Dünyada kentler genel olarak sanayileşme ve modernleşmenin yaşandığı 19 ve 20. yüzyıllarda önemli bir dönüşüm geçirmişlerdir.

Çalışma üç ana bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde kent olgusu ve kentsel dönüşümün analizi yapılmıştır. Burada öncelikle kent olgusunun gelişim süreci ve bu konudaki temel yaklaşımlar ele alınmıştır. Bu bölümün son kısmında kentsel dönüşüm olgusunun pratik boyutları ele alındı. Dönüşümün amaçları, türleri, nedenleri, süreçleri gibi boyutları kentsel dönüşüm uygulamalarının konularıdır. Böylece konu hem teorik hem pratik yönleriyle incelenmiştir.

İkinci bölüm Türkiye özeline girmektedir. Bu bölümün birinci kısmında, Türkiye’deki kentsel dönüşümün tarihsel gelişimi ele alınmıştır. Burada, Osmanlı kenti klasik yönleriyle ele alındıktan sonra modernleşme sürecindeki gelişmelerden bahsedilmiştir. İkinci olarak Türkiye’deki dönüşümün hukuki boyutu, diğer bir deyişle yasal çerçevesi ele alınmıştır.

Üçüncü ve son bölümde ise 1980 sonrası gelişmeler ve adı özellikle kentsel dönüşüm olarak belirlenmiş olan uygulamalar ele alınmıştır. Bu noktada 1980 sonrası uygulamaların bir yönüyle 1980 öncesi sorunlara bir çare olmak üzere ortaya atıldığı, yani bir tepki olduğu bir başka yönüyle de daha önceki gelişmelerin bir devamı olduğu görülmüştür.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
23 Şubat 2013 16:00 17:30 İlmi Etüdler Derneği