GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslami Politik Ekonomi II

Hoca: İsa Yılmaz

Bu okuma programının temel amacı İslam ekonomisi ve politiğini ana akım yaklaşımların ötesinde politik ekonomi nazarında interdisipliner bir metot ile yeniden ele almak ve İslam iktisadının teorilendirmesinde tarihsel, sosyal, kültürel ve siyasi unsurları tartışarak yeni bir teorik çerçeve sunmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere İslam iktisadı düşüncesini farklı disiplinlere dair metinlerden okumalar yaparak edinilecek bilgiler ışığında değerlendirmeye tabi tutmak hedeflenmiştir. Okuma programının ikinci etabı da 10 haftadan oluşacak ve okumalar güz dönemindeki katılımcılarla devam edecektir. Bu aşamada konular daha detaylı biçimde farklı metinler üzerinden derinlemesine tartışılacaktır.

Bu program İLKE Derneği İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) işbirliği ile yürütülmektedir. 

Tarih Saat Yer
11 Mart 2017 İlmi Etüdler Derneği
13 Mayıs 2017 İlmi Etüdler Derneği