GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslami İlimlere Giriş

İslam toplumunun ilahî ve nebevi mesajla sahih bir ilişki kura­bilmesinin temel zeminini İslami ilimler oluşturmaktadır. Aynı zamanda İslami ilimler Müslümanların yaşantılarının ve düşün­celerinin de çerçevesini çizmektedir. Bu seminerde katılımcıla­rın temel İslami ilimler olarak adlandırılan hadis, tefsir, fıkıh ve kelam ilimlerini tanımaları amaçlanmaktadır. Bu kapsamda bu ilimlerin oluşum ve gelişme süreçleri, mahiyet, amaç ve fonksi­yonları ele alınacaktır

Tarih Saat Yer
02 Mart 2012 12:30 İLEM