GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslami İlimlere Giriş

İslam toplumunun ilahî ve nebevi mesajla sahih bir ilişki kura­bilmesinin temel zeminini İslami ilimler oluşturmaktadır. Aynı zamanda İslami ilimler Müslümanların yaşantılarının ve düşün­celerinin de çerçevesini çizmektedir. Bu seminerde katılımcıla­rın temel İslami ilimler olarak adlandırılan hadis, tefsir, fıkıh ve kelam ilimlerini tanımaları amaçlanmaktadır. Bu kapsamda bu ilimlerin oluşum ve gelişme süreçleri, mahiyet, amaç ve fonksi­yonları ele alınacaktır. İslami ilimlerin temeli olan bu ilimler, birbiriyle olan irtibatı da göz önünde bulundurularak sunulacaktır. Bu sayede katılımcılar, temel İslami ilimlere dair bütüncül bir bakış açısı elde edecektir. 

Tarih Saat Yer
23 Şubat 2013 11:00 İLEM