İslami İlimlere Giriş

İslam ilim geleneğinin kökeninde Kur’an ve Sünnet bilgisini ifade eden sadık haber bulunmaktadır. İslami ilimlerde Kur’an ve Sünnet çerçevesinde oluşan bilgi sistematize edilmiş, sadık haber dışındaki bilgi kaynakları da kullanılarak, bu bilgi Müslüman birey ve toplumun tarihi süreçler için yaşadığı çeşitli tecrübeleri de açıklayacak şekilde yorumlanmıştır. Bu bakımdan Kur’an ve Sünnet ile gerçekçi bir irtibat kurabilmenin temel zeminini İslami ilimler oluşturmaktadır. Aynı zamanda İslami ilimler Müslümanların yaşantılarının ve düşüncelerinin de çerçevesini çizmektedir. Bu derste katılımcıların başlıca İslami ilimler olan Hadis, Tefsir, Fıkıh, Kelam ve Tasavvuf’u tanımaları amaçlanmaktadır. Bu kapsamda bu ilimlerin mahiyetleri, genel ilim tasnifindeki yerleri, işlevleri, teşekkül süreçleri ve gelişimleri ele alınacaktır. İslam düşüncesinin temel zeminini oluşturan bu ilimler, birbiriyle irtibatı da göz önüne alınarak sunulacaktır. Bu sayede katılımcıların İslami ilimlere dair bütüncül bir bakış açısı kazanması hedeflenmektedir. 

Tarih Saat Yer
08 Şubat 2020 11:00 İLEM