GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslami İlimlerde Yöntem

İslam düşüncesinin ana parametrelerini yansıtan önemli bir ilim olan fıkıh usulü, İslam ilim geleneğinde bilgi, yorum ve dinî oto­rite kavramlarının sağlıklı bir şekilde incelenebilmesi için gerekli olan temel kriterleri ortaya koyar. Bu sebepten dolayı fıkıh usu­lü, tarih boyunca İslam medeniyetinde üretilen bilginin doğa­sını kavramak için anahtar rol oynamaktadır. Sahip olduğu bu önem sebebiyle günümüzde gerek İslam düşüncesini ve gerekse şer‘î ilimlerin genel karakteristiğini anlamak için fıkıh usulünde ele alınan konuların bilinmesi kaçınılmazdır. Bu seminerde fıkıh usulünün temel meseleleri ele alınarak İslam ilim geleneğindeki bilgi üretme yöntemi ortaya konmaya çalışılacaktır.

Tarih Saat Yer
15 Ekim 2011 09:30 İLEM