GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslami İlimlerde Yöntem

Hoca: Adem Yıgın

İslam düşüncesinin ana parametrelerini yansıtan önemli bir ilim olan fıkıh usulü, İslam ilim geleneğinde bilgi, kaynak, yorum, meşruiyet, değer ve dinî otorite gibi kavramların sağlıklı bir şekilde incelenebilmesi için gerekli olan temel kriterleri ortaya koyar. Bu sebepten dolayı fıkıh usulü, tarih boyunca İslam medeniyetinde üretilen bilginin doğasını kavramak için anahtar rol oynamıştır. Sahip olduğu bu önem sebebiyle günümüzde gerek İslam düşüncesini ve gerekse şer‘î ilimlerin genel karakteristiğini anlamak için fıkıh usulünde ele alınan konuların bilinmesi gereklidir. Bu seminerde fıkıh usulünün temel meseleleri ele alınarak İslam ilim geleneğindeki bilgi üretme yöntemi ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Tarih Saat Yer
23 Şubat 2013 09:30 İLEM