İslam Tarihi ve Düşüncesi

Bu seminer dersinde ilkin İslam’ın temel kaynağı olan Kuran’ı Kerim ve Hadisler’de tarih ve ilkeleri takdim edilecek, ilk insan ve peygamber Hz. Adem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar geçen peygamberlerin dünya tarihindeki yeri ve etkileri tetkik edilecek ve Kuran kıssalarının tarih için manası ele alınacaktır. Daha sonra Hz. Peygamber ile başlayan tarihin toplumu inşa eden yapısı, İslam’ı dünyaya ulaştırmayı hedefleyen evrenselliği fetihler, kurumlar, şahıslar ve devletler üzerinden karşılaştırmalı işlenecektir. Bunu yaparken İslam Tarihi’nin dönemlendirme sorununa değinilecek, İslam toplumunda meydana gelen tartışmalara, Müslümanların kendi dışındaki milletler ve devletler, esasen medeniyetler ile karşılaşmalarına ve karşılıklı etkileşimlerine temas edilecektir. Bütün bu seminerler neticesinde İslam Tarihi ve Düşüncesine dair efradını cami ağyarını mani bir bakış açısı elde edilmiş olunacaktır.

Tarih Saat Yer
17 Şubat 2018 09:30 İLEM