İslam Tarihi ve Düşüncesi

Bu seminer dersinde ilkin İslam’ın temel kaynağı olan Kuran’ı Kerim ve Hadisler’de tarih ve ilkeleri takdim edilecek, ilk insan ve peygamber Hz. Adem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar geçen peygamberlerin dünya tarihindeki yeri ve etkileri tetkik edilecek ve Kuran kıssalarının tarih için manası ele alınacaktır. Daha sonra Hz. Peygamber ile başlayan tarihin toplumu inşa eden yapısı, İslam’ı dünyaya ulaştırmayı hedefleyen evrenselliği fetihler, kurumlar, şahıslar ve devletler üzerinden karşılaştırmalı işlenecektir. Bunu yaparken İslam Tarihi’nin dönemlendirme sorununa değinilecek, İslam toplumunda meydana gelen tartışmalara, Müslümanların kendi dışındaki milletler ve devletler, esasen medeniyetler ile karşılaşmalarına ve karşılıklı etkileşimlerine temas edilecektir. Bütün bu seminerler neticesinde İslam Tarihi ve Düşüncesine dair efradını cami ağyarını mani bir bakış açısı elde edilmiş olunacaktır.

Ön Okumalar

  • Marshall Hodgson, İslam’ın Serüveni, İz Yayıncılık
  • Sezai Karakoç, Yitik Cennet, Diriliş Yayınları
  • Mazharuddin Sıddıki, İslam’da Tarih Kavramı, Pınar Yayınları
  • Mustafa Aydın, İslam’ın Tarih Sosyolojisi, Pınar Yayınları

Program İçeriği

1. Haftaİslam ve Tarih
2. HaftaKuran’da Tarih Kavramı ve Tarihsel Dönüşüm
3. Haftaİslami Tarih Yorumu
4. Haftaİslam Tarihinde Dönemlendirme Sorunu
5. HaftaPeygamberlerin Dünya Tarihindeki Yeri
6. Haftaİslam Tarihinde Hicret-Fetih İlişkisi
7. Haftaİslam Tarih Düşüncesinin Temel Kaynakları: Kuran-ı Kerim, Hadisler ve Kutsal Metinler
8. Haftaİslam Tarih Yazıcılığı ve Felsefesi Üzerine Müslümanların Katkıları
9. Haftaİbn Haldun ve İslam Tarih Düşüncesi
10. HaftaÇağdaş İslam Tarihçiliği ve Muhammed Hamidullah


Tarih Saat Yer
16 Şubat 2019 09:30 İLEM