GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Siyaset Düşüncesi

Bu atölyede İslam siyaset düşüncesinin temel kavramlar ve kuramları tarihsel gelişimleri içerisinde incelenecektir Atölyenin amacı, katılımcıların İslam siyaset düşüncesinin literatürüne aşina olması ve temel kavramları tarihsel gelişimleriyle birlikte değerlendirmesidir. Bunun için İslam siyaset düşüncesinin geçirdiği süreç ve birincil temel kaynaklar üzerinden incelenecektir. Atölyenin sonunda katılımcıların temel kavramlar ve düşünürleri birincil kaynaklardan okuma, mukayeseli analiz imkânı, yorumlama becerisi elde etmesi beklenmektedir.


Program Öncesi Öngörülen Okumalar

1- Ed. Lütfi Sunar, Özgür Kavak, İslam Siyaset Düşüncesi, Adil Devlet, Erdemli Şehir, Mükellef İnsan, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, s. 27-50, 51-94

Tarih Saat Yer
14 Temmuz 2021 17:00 İLEM