GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Siyaset Düşüncesi

Bu derste İslam siyaset düşüncesinin temel kavram ve kuramları tarihsel gelişimleri içerisinde incelenecektir Dersin amacı, katılımcıların İslam siyaset düşüncesinin literatürüne aşina olmasını ve temel kavramları tarihsel gelişimleriyle birlikte değerlendirmesini sağlamaktır. Bunun için İslam siyaset düşüncesinin geçirdiği tarihsel süreç birincil temel kaynaklar üzerinden incelenecektir. Dersin sonunda katılımcıların temel kavram ve düşünürleri birincil kaynaklardan okuma, mukayeseli analiz imkânı ve yorumlama becerisi elde etmesi beklenmektedir.

BAŞVURU

Program öncesinde gerekli görülen ön okumalar

1. Ibn al-Muqaffaʻ, (2004). İslam siyaset üslubu; Canatan, K. (2014). İslâm siyaset düşüncesi ve siyasetnâme geleneği;

2. Ghazzālī, ʻAlī ibn Muḥammad,(2016). İslam hükümdarları için siyaset rehberi:Tahrîrü's-sülûk fî tedbîri'l-mülûk

3. Rosenthal, Erwin I. (1996). Ortaçağ’da İslam siyaset düşüncesi

Programın Haftalık İzlencesi

1. hafta

Tarihsel ve kavramsal kökenler

2. hafta

İslam siyaset düşüncesi literatürünü anlamak I

3. hafta

İslam siyaset düşüncesi literatürünü anlamak II

4. hafta

Erken dönem siyaset düşüncesi

5. hafta

Modern dönem siyaset düşüncesi

6. Hafta

İslam Siyaset düşüncesinin temel kavramları I (adalet, devlet, ahlak, hilafet, nizam-ı alem, mülk vd.)

7. hafta

İslam siyaset düşüncesinin temel kavramları II

8. Hafta

İslam siyaset düşüncesinin temel kavramları III

Tarih Saat Yer
16 Ekim 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği
23 Ekim 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği
30 Ekim 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği
06 Kasım 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği
13 Kasım 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği
20 Kasım 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği
27 Kasım 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği
04 Aralık 2019 17:30 İlmi Etüdler Derneği