GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Miras Hukukunda Asabe Yoluyla Mirasçılık

İlmi Etüdler Derneği'nin akademik çevresindeki araştırmacılar tarafından hazırlanan eserlerin akademik dolaşıma sokulmasına katkıda bulunmak, eser yazarının edindiği tecrübe ve bilgiyi paylaşmak amacıyla düzenlediği İLEM Sunumları Abdurrahman Yazıcı'nın sunumuyla devam ediyor. Yazıcı, yılında İstanbul Üniversitesi'nde hazırladığı "İslam Miras Hukukunda Asabe Yoluyla Mirasçılık" başlıklı doktora tezini 22 Şubat Çarşamba günü saat 19:00’da bizlerle paylaşacak.

Yazıcı bu sunumda, Asabe yoluyla mirasçılığın, bu mirasçılığın çeşitlerinin, ilgili meselelerin, leh ve aleyhteki delillerin tespitine çalışacaktır. Kur’an’daki miras hükümleriyle asabeliğin ilişkisi anlatarak Asabe yoluyla mirasçılığın kaynağı ve delillerini açıklayacaktır. Bu çerçevede Asabe yoluyla mirasçılığın, Sünnî fıkıh mezhepleriyle Şîa arasındaki temel farklılık olmasının siyâsî arka planına değinecek olan Yazıcı 'avliyye', 'müştereke/müşerreke', 'dede yetimliği' ve 'kelâle' gibi İslâm miras hukukunun güncel meselelerini, klasik fıkıhtaki ve modern dönemdeki çözümler çerçevesinde tartışarak sunumunu sonlandıracaktır.