GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Medeniyetinin Oluşumu

Medeniyet kavramı ve İslam medeniyetinin nasıl ortaya çıktığı; medeniyetin toplum, toplumsal olanın da din ile olan irtibatı; İslam toplumunun ortaya çıkışı ve varlığını sürdürmesi ve bunun bir görünüşü ve neticesi olarak İslam medeniyeti, semi­ner boyunca işlenecek temel meselelerdir. Medeniyetlerin sadece var olmadıkları, aynı zamanda kendi kendilerini kavrayarak terimlerle dile getirdiklerinden hareketle, varoluş-kavrayış-ifade arasındaki irtibat üzerinden İslam medeniyetinin muhtelif veçheleri müzakere edilecektir. Bu çerçevede İslam me­deniyetinin nasıl ortaya çıktığı ve bunun nasıl kavranarak dile getirildiği ele alınacaktır. Ana hatları ile İslam medeniyeti hak­kında bir tasavvur oluşturulmaya çalışılacaktır.

Tarih Saat Yer
23 Şubat 2013 09:30 İLEM