İslam Medeniyetinin Oluşumu

Bu derste medeniyet kavramı ve İslam Medeniyeti’nin nasıl ortaya çıktığı; medeniyetin toplum, toplumsal olanın da din ile olan irtibatı ele alınacak; İslam toplumunun ortaya çıkışı ve varlığını sürdürmesi ve bunun bir görünüşü ve neticesi olarak İslam Medeniyeti, ders boyunca işlenecek temel meseledir. Medeniyetlerin sadece var olmadıkları, aynı zamanda kendi kendilerini kavrayarak, bunu terimlerle dile getirdiklerinden hareketle, varoluş-kavrayış-ifade arasındaki irtibat üzerinden İslam medeniyetinin muhtelif veçheleri müzakere edilecektir. Bu çerçevede İslam me­deniyetinin nasıl ortaya çıktığı ve bunun nasıl kavranarak dile getirildiği ele alınacaktır. Kısaca ana hatları ile İslam medeniyeti hak­kında bir tasavvur oluşturulmaya çalışılacaktır.

Tarih Saat Yer
09 Şubat 2020 09:30 İLEM