İslam Düşüncesine Giriş

İslam düşüncesinin bir bütün olarak tanınması, anlaşılması ve yorumlanması, bu düşünce geleneğinin temel kavram, ilke ve meselelerinin ele alınması, İslam dünyası ile Batı arasındaki iliş­kilerin entelektüel köklerinin tartışılması, Batı’da ve diğer coğ­rafyalarda ortaya çıkan farklı düşünce geleneklerinin değerlen­dirilmesi bu seminerin temel konularını oluşturmaktadır.

Tarih Saat Yer
16 Ekim 2010 11:00 İLEM